กราฟระดับความรุนแรงต่อสุขภาพประชาชน

ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็นร้อนแรงในปัจจุบัน
เกิดความสับสน หรือข้อถกเถียง
ขนาดหรือจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
การแพร่กระจายในสื่อต่างๆ
รวม
0
24
      คะแนนระหว่าง 19-24
      คะแนนระหว่าง 13-18
      คะแนนระหว่าง 6-12
     ลิ้งค์ข้อมูลวิชาการ   |  
     ลิ้งค์ QR Code วิชาการ   |  

ลิ้งค์สื่อ   


        ลิ้งค์กลยุทธ์
แบบประเมินความพึงพอใจ


TOP